ပြည်တွင်းနေသူများရရှိသည့် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေများ ကျပ်ငွေဖြင့်ရောင်းချရမည့်ရက် ဗဟိုဘဏ်က ကြော်ငြာချက်ထုတ်ပြီး သတ်မှတ်

ပြည်တွင်းနေသူများရရှိသည့် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေများ ကျပ်ငွေဖြင့်ရောင်းချရမည့်ရက် ဗဟိုဘဏ်က ကြော်ငြာချက်ထုတ်ပြီး သတ်မှတ်

ပြည်တွင်း၌ နေထိုင် သူများ၏ ပြည်ပမှ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ရရှိသောဝင်ငွေများကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ပြီး နိုင်ငံခြားသုံးငွေများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်လုပ်ငန်း (AD) လိုင်စင်ရဘဏ်များတွင် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်၍ အလုပ်လုပ်ရက် (၁) ရက် အတွင်း မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လဲလှယ်ရောင်းချရမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က၂ဝ၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃ ရက်အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၂/၂၀၂၂ဖြင့် ထုတ်ပြန်ပြီး သတ်မှတ်လိုက်သည်ဟုသိရသည်။

နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုဒ်မ ၄၉ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာအား ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုသို့ ရက်သတ်မှတ်ပေးမှုအပေါ် ဆောင်ရွက်ရာတွင်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမည့်ကိစ္စရပ်များပေါ်ပေါက်ပါကဗဟိုဘဏ်က သီးခြားထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်မည်ဟုလည်း သိရသည်။

နိုင်ငံခြားသုံးငွေများ ပြည်ပသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်လုပ်ငန်း (AD) လိုင်စင်ရဘဏ်များမှ တစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကာ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မတိုင်မီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးသောနိုင်ငံခြားငွေစာရင်းအသီးသီးရှိ နိုင်ငံခြားငွေများကိုလည်း အထက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ဗဟိုဘဏ်က ညွှန်ကြားခဲ့သည်။

လိုက်နာခြင်းမရှိပါက နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်ဟုလည်း ဗဟိုဘဏ်၏ ကြော်ငြာချက်က ဖော်ပြသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *