အရှက်နဲ့ သိက္ခာဆိုတဲ့ တရားတွေကို မသိကြသူများ (အရှက် နဲ့ သိက္ခာ ဆိုတာမျိုးဟာလေ အသက်အရွယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး၊ ‘ကျား’ ဖြစ်ခြင်း ‘မ’ ဖြစ်ခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး၊ ဝတ်ထားတဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။)

အရှက်နဲ့ သိက္ခာဆိုတဲ့ တရားတွေကို မသိကြသူများ (အရှက် နဲ့ သိက္ခာ ဆိုတာမျိုးဟာလေ အသက်အရွယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး၊ ‘ကျား’ ဖြစ်ခြင်း ‘မ’ ဖြစ်ခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး၊ ဝတ်ထားတဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။)

အရှက် နဲ့ သိက္ခာ ဆိုတာမျိုးဟာလေ အသက်အရွယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး၊ ‘ကျား’ ဖြစ်ခြင်း ‘မ’ ဖြစ်ခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး၊ ဝတ်ထားတဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး၊ သင်ယူထားတဲ့ အတန်းပညာနဲ့လည်း

မဆိုင်ဘူး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး၊ ဆင်းပြင်သွင်လျာနဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး။ အရှင်းဆုံးပြောရရင် ကနေ့ ဗမာပြည်မှာ တပြည်လုံးသောက ပင်လယ်ဝေနေချိန်၊

မျက်ခွက်ပြောင်ပြောင်နဲ့စောင်ကမြင်းကြောထနိုင်ရင် “အရှက်ဗလာ – သိက္ခာနတ္ထိ” လို့သာမှတ်။ 

စက်ဆုပ်စွာဖြင့်

Leave a Reply

Your email address will not be published.