ဂျပန်ကလေးကျောင်းပညာရေး

ဂျပန်မှာကလေးတွေ ကျောင်းသွားတာ နမူနာ လေးပါ ကျောင်းကို ကိုယ့်ရပ်ကွက် က ကျောင်း မှာပဲ အပ်လို့ရပါတယ် ရပ်ကွက်ကျော် အပ်လို့မရပါ ကျွန်မတို့နေတဲ့ ITABASHI ဆို ရင်အပ်လို့ရတာ မူလတန်း ၃ကျောင်းရှိတယ် အဲဒီ ကျောင်း ၃ကျောင်းထဲကမှ တစ်ကျောင်းကိုအပ်လို့ရပါတယ် ကျောင်းကို အပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲတာ က …